Algemene Voorwaarden van Lux-Optic bvba

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Lux-Optic bvba.

Lux-Optic bvba is gevestigd op:

Lourdeslaan 62 Edegem
2650 – Antwerpen, België

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Lux-Optic bvba niet gebruiken
als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer
en enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website
en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “ons” en “ons” verwijst
naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant
of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om
het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen
van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om de De behoeften van de klant met betrekking tot
van de levering van de vermelde diensten / producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende
Belgische wetgeving . Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Lux-Optic bvba en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor
al het materiaal op Lux-Optic bvba. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van http://luxoptic.be bekijken en / of afdrukken
voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Wat niet mag :

 1. Her-publiceren van website informatie van http://luxoptic.be
 2. Het verkopen, verhuren of in licentie geven van website informatie gepubliceerd op http://luxoptic.be
 3. Reproduceren, dupliceren of kopieren van inhoud van http://luxoptic.be

Herdistribueer inhoud van Lux-Optic bvba (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuws organisaties;
  4. Online directorydistributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken
   als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor
   goede doelen en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang
  de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of
  goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende
  partij.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de Kamers van Koophandel, American
   Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,
  4. online directory distributeurs;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet
ongunstig op ons of onze geaccrediteerde bedrijven zou reflecteren (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties
die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at- home kansen, is niet toegestaan
om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van
de zichtbaarheid in verband met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van een link in de context van algemene informatie over hulpbronnen of anderszins consistent is met redactionele inhoud
in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang
de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring
van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij
.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken,
moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar lucien.hanse@luxoptic.be .
Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-
mailadres) en de URL van uw site op, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken,
en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de
  context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Geen gebruik van het logo van Lux-Optic bvba of ander kunstwerk is toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst
.

iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of
andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde
link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We
behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven
linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze koppelingsvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u
hierover contact met ons opnemen . We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren
.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid
of nauwkeurigheid ervan niet garanderen ; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website up-to-date wordt gehouden.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in
ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link (s) mogen verschijnen op enige
pagina op uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor de inbreuk of
andere overtreding rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a)
zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of
met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn
wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.